Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Terminarz roku szkolnego 2019/2020

Lp. Wyszczególnienie Termin
1. Rozpoczęcie roku szkolnego

2 września 2019

godz. 9.00 kl. 0 - 3 sala gim.

godz. 10.30 kl. 4 - 8  sala gim.

2. Konferencja dla Rodziców 26 września 2019
3. Jesienna przerwa w zajęciach dydaktycznych 4-8 listopada 2019
4. Kiermasz świąteczny 07 grudnia 2019
5. Ostateczny termin poinformowania rodziców o przewidywanej ocenie semestralnej oraz pisemne poinformowanie rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną 20 grudnia 2019
6. Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia - 06 stycznia 2020
7. Rada klasyfikacyjna/wystawienie ocen 20 stycznia 2020
8. Ferie zimowe 27 stycznia - 09 lutego 2020
9. Wiosenna przerwa świąteczna 09 kwietnia - 14 kwietnia 2020
10. Egzamin ósmoklasisty

21 kwietnia - j. polski

22 kwietnia - matematyka

23 kwietnia - j. angielski

11.

Zielone szkoły/wycieczki

̵ klasy 0 - 3 (wycieczki)

̵ klasy 4 - 7

̵ klasy 8 - do ustalenia

21 - 23 kwietnia 2020

12. Ostateczny termin poinformowania rodziców o przewidywanej ocenie rocznej oraz pisemne poinformowanie rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną 18 maja 2020
13. Święto szkoły/ spartakiada 06 czerwca 2020 - propozycja
14. Wymiana ze szkołą partnerską w Kilonii marzec, czerwiec
15. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

02, 03, stycznia (propozycja) 2020

12 czerwca 2020

16. Rada klasyfikacyjna/wystawienie ocen 18 czerwca 2020
17. Zakończenie roku

26 czerwca 2020

godz. 9.00 SP 0-3

godz. 10.30 SP 4-6

25 czerwca 2020

godz. 18.00 - 8 kl. i 7 kl.

18. Ferie letnie 27 czerwca - 31 sierpnia 2020
19.

I półrocze

II półrocze

02 września – 24 stycznia

10 lutego – 26 czerwca

20. Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

01 września 2020

godz. 9.00 kl. 0 - 3 sala gim.

godz. 10.30 kl. 4 - 8 sala gim.

Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020

Data Rodzaj

18 września kl. 0 - 3

19 września kl. 4 - 8

Zebranie klasowe – informacyjne

27 listopada kl. 0 - 3

28 listopada kl. 4 - 8

Konsultacje

22 stycznia kl. 0 - 3

23 stycznia:

 - kl. 4 - 6 godz. 17.00 - 18.00

 - kl. 7 - 8 godz. 18.00 - 19.00

Zebrania klasowe – ocena semestralna

25 marca kl. 0 - 3

26 marca kl. 4 - 8

Konsultacje

27 maja kl. 0 - 3

28 maja:

 - kl. 4 - 6 godz. 17.00 - 18.00

 - kl. 7 - 8 godz. 18.00 - 19.00

Zebrania klasowe

Back to top