Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Terminarz roku szkolnego 2020/2021

Lp. Wyszczególnienie Termin
1. Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 2020

2. Jesienna przerwa w zajęciach dydaktycznych 9-13 listopada 2020
3. Kiermasz świąteczny 05  grudnia 2020
4. Ostateczny termin poinformowania rodziców o przewidywanej ocenie semestralnej oraz pisemne poinformowanie rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną 22 grudnia 2020
5. Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia - 31 grudnia 2020
6. Rada klasyfikacyjna/wystawienie ocen 25 stycznia 2021
7. Ferie zimowe 15 lutego - 28 lutego 2021
8. Wiosenna przerwa świąteczna 01 kwietnia - 06 kwietnia 2021
9. Egzamin ósmoklasisty

25 maja - j. polski

26 maja - matematyka

27 maja - j. angielski

10.

Zielone szkoły/wycieczki

̵ klasy 0 - 3 (wycieczki)

̵ klasy 4 - 7

̵ klasy 8

 do uzgodnienia

11. Ostateczny termin poinformowania rodziców o przewidywanej ocenie rocznej oraz pisemne poinformowanie rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną 17 maja 2021
12. Święto szkoły/ spartakiada 29 maja 2021 - propozycja
13. Wymiana ze szkołą partnerską w Kilonii do uzgodnienia
14. Wymiana ze szkołą partnerską w Barcelonie  
15. Wyjazd kl. 6 do Colegio Maravillas  
16. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

4 czerwca 2021

17. Rada klasyfikacyjna/wystawienie ocen 17 czerwca 2021
18. Zakończenie roku

25 czerwca 2021

godz. 9.00 SP 0-3

godz. 10.30 SP 4-6

24 czerwca 2021

godz. 18.00 - 8 kl. i 7 kl.

19. Ferie letnie 26 czerwca - 31 sierpnia 2021
20.

I półrocze

II półrocze

01 września – 31 stycznia

01 lutego – 25 czerwca

21. Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

01 września 2021

Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021

Data Rodzaj

16 września kl. 0 - 4 i 8

17 września kl. 5 - 7

Zebranie klasowe – informacyjne

25 listopada kl. 0 - 3

26 listopada kl. 4 - 8

Konsultacje

27 stycznia kl. 0 - 3

28 stycznia:

 - kl. 4 - 6 godz. 17.00 - 18.00

 - kl. 7 - 8 godz. 18.00 - 19.00

Zebrania klasowe – ocena semestralna

24 marca kl. 0 - 3

25 marca kl. 4 - 8

Konsultacje

19 maja kl. 0 - 3

20 maja:

 - kl. 4 - 6 godz. 17.00 - 18.00

 - kl. 7 - 8 godz. 18.00 - 19.00

Zebrania klasowe

Back to top