Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

plakat 9.3.3ok-page-001
plakat 9.3.32ok-page-001

Podczas wakacji napłynęły do nas bardzo dobre informacje z Urzędu Marszałkowskiego dotyczące projektów unijnych. Złożone przez nas rok temu wnioski o dofinansowanie w ramach działania 8.1.2 - Kształcenie ogólne i 9.3.3 - Rozwój infrastruktury szkolnej zostały bardzo wysoko ocenione i skierowane do realizacji. W ramach tych projektów w kolejnym roku szkolnym prowadzimy zajęcia dla uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki. Projekt jest nastawiony na podnoszenie kompetencji oraz pracę z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Natomiast Projekt 9.3.3 sfinansuje całość rozbudowy w Etapie I. W tym projekcie są też fundusze na wyposażenie powstałej części szkoły, na modernizację obecnej pracowni chemicznej i fizycznej, sprzęt multimedialny dla uczniów i nauczycieli oraz pomoce dydaktyczne. To ogromna zasługa nauczycieli piszących projekt i rodziców, którzy nas wspierali.

Back to top