Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

The project entitled 'CLIL as the path to development and success at school and in life' was run by Społeczne Gimnazjum Nr 4 STO (Community School No. 4) in Poznan, Poland from 15 November 2016 till 14 November 2017 and served the development of the school on three grounds, such as the intellectual development of the student (using various sources of knowledge, flexibility in solving scientific problems and ways of learning, language skills), the educational development of the school (a new method of teaching and syllabus/school curriculum, innovative tools, international cooperation, etc.) and professional development of the teacher (new skills).

IMG 0047

 

W lipcu i sierpniu 2017 roku przedstawiciele Grona Pedagogicznego Społecznego Gimnazjum nr 4 w Poznaniu wzięli udział w kursach językowych i metodycznych w British Study Centers Hampstead w Londynie oraz Regent's Oxford.

Kursy zostały dofinansowane z Funduszy Europejskich w ramach projektu "CLIL drogą do rozwoju i sukcesu w szkole i życiu". Celem projektu jest zitegrowane nauczanie językowo-przedmiotowe. W projekcie udział biorą:

nauczyciele przedmiotów przyrodniczych:

Marlena Rynowiecka (matematyka)

Jadwiga Jankowiak (biologia)

Violetta Katarzyna Noweta (fizyka, matematyka)

Sandra Stachowczyk (matematyka, informatyka)

 

nauczyciele języków obcych:

Bogna Kowalczyk (język angielski)

Dagmata Tabaka-Wojak (język angielski)

Sylwia Denka (język niemiecki)

Dagmara Dziubińska (język hiszpański)

IMG 0048

 

 

IMG 0050

 

 

 

 

 

 

IMG 0040

logo fundusze europejskie logo ue efs

Lista uczestników projektu „CLIL drogą do sukcesu i rozwoju w szkole i życiu”

Nauczyciele języków obcych:

  1. Bogna Kowalczyk

  2. Dagmara Tabaka-Wojak

  3. Dagmara Dziubińska

  4. Sylwia Denka

 

Nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych:

  1. Marlena Rynowiecka

  2. Violetta Noweta

  3. Jadwiga Jankowiak

  4. Sandra Stachowczyk
logo fundusze europejskie logo ue efs

Innowacyjny projekt Społecznej Czwórki - “CLIL drogą do rozwoju i sukcesu w szkole i życiu”.

W październiku 2016 roku otrzymaliśmy informację o przyznaniu środków projektowi realizowanemu w naszym gimnazjum “CLIL drogą do rozwoju i sukcesu w szkole i życiu” “Mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach programu PO WER, którego autorkami są p. Dagmara Tabaka-Wojak oraz p. Bogna Kowalczyk.

Dofinansowanie w wysokości 98 028,73 PLN umożliwi ośmiu nauczycielom gimnazjum udział w dwutygodniowych intensywnych kursach językowych oraz metodycznych dotyczących metody CLIL (zintegrowane nauczanie językowo-przedmiotowe) w Wielkiej Brytanii. Kursy zagraniczne w renomowanych ośrodkach szkoleniowych odbędą się latem 2017 roku, a innowacyjne metody pracy z uczniami będą wprowadzane w gimnazjum już od przyszłego roku szkolnego.

Back to top